Belgeler

Yerli Üretim Etiketi Nasıl Alınır? Türk Malı Logosu Başvurusu

Ülkemizin gelişmesi ve diğer ülkelerle rekabet etmesi için yerli üretim etiketine sahip ürünlerini çoğaltması gerekmektedir. Kimi ülkelerle yaşadığımız bazı sorunlar nedeniyle zaman zaman boykot çağrıları yapılmakta ve türk malı logolu ürünlerin kullanılması teşvik edilmektedir.

Ülkemizin barkod numarası olan 869’u takip etmek ve bunun üzerinden yerli malı almaya çalışmak her zaman güvenilir bir şekilde uygulayabileceğiniz bir yöntemdir. Ancak bunun haricinde yapılan düzenleme ile yerli malı logosu ya da yerli üretim etiketi de kullanılmaktadır.

Ticaret Bakanlığı da aldığı karar ile yerli malını daha kolay tanıyabilmemiz için bu logoların kullanmasını sağlamıştır. Şimdi üreticiler için yerli malı etiketi nasıl alınır bunu inceleyelim ve barkodlar ile ilgili genel bilgilere bir bakalım.

Yerli Ürün Etiketi Nasıl Alınır?

Yerli ürün etiketi alabilmek için iki farklı tarafın işlemleri doğru yapabilmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi ürün ve üretici ile alakalı oda, diğeri ise üreticidir.

Bir ürün ile ilgili yetkili oda o ürün ile alakalı odadır. Eğer üretici başka bir odaya kayıtlı ise üye olduğu odadan ürün ile ilgili olan odaya sicil sureti göstermelidir. Yani kendi kayıtlı olduğu odadan bir sicil sureti alarak ürün ile ilgili odaya götürmek durumundadır.

Bir diğer husus ise Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde ürünün yerli olduğunun kanıtlanması ihtiyacıdır. Ürünü üreten firma yerli malı ürün ürettiğini ispatlamak durumundadır. Bununla ilgili belge ise aşağıdaki gibidir.

Burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yerli malı ürünler ile alakalı paylaştığı yazıyı da okumanız faydalı olacaktır. https://tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/YerliMaliBelgesi.php bu yazıda odaların yapması gerekenler ile alakalı bir çok bilgi yer almaktadır.

Firma tarafından sicil belgesi alınarak odaya teslim edilen üründen sonra, oda her ürün için ayrı ayrı Türk Malı olduğunu gösteren belge düzenlemektedir. Eğer üretici firma tek ve ürünler farklı farklı ise tek bir yerli malı belgesi düzenlenmesi yeterli olacaktır.

Belgenin;

 1. Onaylandığı tarih,
 2. Ürün bilgileri,
 3. Sözleşmeyi onaylayan kurum,
 4. Ürünün ağırlık ölçüleri cinsinden hesabı,
 5. Oda tarafından ürünün Türk Malı standartlarına göre üretildiğinin kanıtlanmasını sağlayan imza veya kaşe,
 6. Malı üreten firma bilgileri ve bu firmanın kaşesinin yer alması gerekmektedir.

Bu belgenin onaylanması üzerine, üretici firma evrakı sorumlu olan makama iletmek durumundadır.

Yerli Malı Belgesine Nasıl Sahip Olunur?

Yerli malı belgesini alabilmek için karşılanması gereken şartlar ise şunlardır;

 1. Yukarıda belirtilen sicil belgesinin, bakanlık tarafından belirlenen konularda üretim yapıldığını göstermesi,
 2. Malın üretiminde kullanılan ham madde ya da katkı maddelerinin yerlilik miktarlarının %51′ den fazla olması
 3. Üretimde kullanılan ürünlerin bir kısmının yabancı menşeili olması durumunda dikkat edilecek kriter ise, üretim faaliyetlerinin ülkemiz sınırları içinde yapılmış olması gerektiğidir.

Yerlilik oranına karar verilmesi ise yapılan bir hesap cetveli ile gerçekleşmektedir. Burada ilgili alanların doldurulması gerekiyor. Doldurulan evrak, muhasebe yetkilileri tarafından incelenmektedir. İnceleme yapılmasında pek çok kriter dikkate alınmaktadır. Bu kriterler;

 1. Üretimde kullanılan ürünlerin menşeileri,
 2. Yerli ürünler kullanıldıysa bu ürünlerin verileri,
 3. Tutulan faturalar,
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu’ nca düzenlenen belgeler,
 5. İthal edilen ürünlerin gümrük aşamasındaki kayıtlarıdır.

Üretici firma muhasebecisini bu doğrultuda yönlendirmelidir. Ürünün %51 yerlilik oranına sahip olduğunun gözlemi bu kriterler dikkate alınarak eksper kararı ile yapılmaktadır.

Üretici firma, bağlı olduğu odadan eksper talep edebilmektedir. Eksper teknik incelemeleri yaparak karar verir. Şayet ürünün yerlilik oranı %51′ in altında ise ürün Türk Malı belgesi alamayacaktır.

Yerli malı belgesi olan ürünlere devlet çeşitli destekler vermektedir. Bu desteklerden en önemlisi kamu ihalesine katılan yerli üretici bir firma %15′ e varan fiyat indirimlerinden yararlanabilmektedir.

Bu sebeple üreticilerin yerli malı belgesine sahip olmaları ve belirlenen oranlarda yerlilik standartını yakalaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan üretici firmalar, kayıtlı oldukları odaların incelemeleri sonucunda kolay bir şekilde bu belgelerini alabilirler.

Yerli üretim belgesi aldıktan sonra ürününüze yapıştırlacak olan etiket ile ilgili ilk kanun çıktığı zaman hangi logoyu kullansak diye bayağı çalışmalar yapılmıştı. Yerli malı ile ilgili yapılan bu farklı tasarımlar aşağıdaki başlıkta görünmektedir.

Yerli Malı Etiketleri Hangileridir

Yerli malı logosu sadece bir tanedir. Bu logo kullanılmalıdır. Sahteciliğe karşı bu şekilde bir önlem alınmıştır. Yerli malı ile ilgili ilk logo çalışmaları yapıldığında gündemde bazı çalışmalar görünmüştü. Ancak en sonunda bakanlık ilgili logoyu açıkladı.

İşte o yerli malı logoları;

Yerli Logo Çalışmaları

Kullanılacak Yerli Malı Logosu Amblemi

Bu farklı tasarımlar sonucunda bakanlığın aldığı karar ile aşağıdaki logonun kullanılmasına karar verilmiştir.

blank

Yerli Malı Etiketini Alabilmek İçin Firmalara Düşen Görevler

Firmaların yerli malı belgesi alabilmek için hazırlaması gereken bazı evraklar vardır. Bu evraklar;

 • Başvuru formunu dolduran üretici firma, formu bağlı bulunduğu odaya teslim etmelidir.
 • Şahıslar T.C. kimlik belgelerinin bir sureti ile,
 • Tüzel kişiler ise firma temsilcisi olduklarını kanıtlayan bir belge ya da imza sirküleri ile başvuruda bulunur.
 • Ürünün Türk Malı olduğunu gösteren hesap cetveli de eklenir.
 • Yapılan inceleme sonrası ekpser raporu da dosyaya konulmalıdır.
 • Çalışılan muhasebe görevlisinin teknik bilgiye sahip olduğunu gösteren belgenin de fotokopisi gerekmektedir.
 • Malı üreten firma yetkililerinin bilgilerinin de dosyaya konulması gerekiyor.

Yapılan inceleme sonrasında ürünleri için Yerli Malı belgesi almaya hak kazanan firmalar, yeni düzenlemeye dahil olabilmek için Ticaret Bakanlığı’ na başvurmalıdır.

Barkod Numarası Nedir?

Bir birinden farklı kalınlıklardaki çizgilerden oluşan ve bu çizgilerin arasında ki boşluklar ile birlikte bir ürünü temsil eden çizgiler bütünüdür. Çizgilerin altında yer alan sayılar ise üretim yeri ve üretici ülke ile ilgili bilgileri vermektedir.

Üretilmiş olan ürünün kimliği olarak tanımlayabileceğimiz barkod sistemi, okuyucular tarafından okunarak veri tabanlarına işlenir ve çıkışı da bu yöntemle yapılır.

Barkodsuz ürünler aynı zamanda sahte ve nerede üretildiği belli olmayan ürünler olarak da bilinmektedir. Bizim bu yazıda barkoddan bahsetme amacımız ise yerli malı etiketi bulunmayan ve hangi ülkeye ait bir ürün olduğunu tespit etmenize yarayan özelliklerinden bahsetmemizdir.

İşte bazı ülkelerin barkod kodları;

 • 69 -690 Çin
 • 30- 37 Fransa
 • 46 Rusya
 • 520 Yunanistan
 • 380 GS1 Bulgaristan
 • 387 GS1 Bosna Hersek
 • 470 GS1 Kırgızistan
 • 729 İsrail
 • 80- 83 İtalya
 • 594 GS1 Romanya
 • 626 GS1 İran
 • 476 GS1 Azerbaycan
 • 00- 13 ABD
 • 45- 49 Japonya
 • 487 GS1 Kazakistan
 • 621 GS1 Suriye
 • 622 GS1 Mısır
 • 481 GS1 Ermenistan
 • 87 Hollanda
 • 400-440 Almanya
 • 890 Hindistan

Bu ülkelere ait ürünlerin barkod kodlarındaki son üç hanenin yukarıda ki gibi olması gerekmektedir. Henüz daha yerli üretim belgesi almamış Türk Malı ürünleri de barkod kodu olarak ülkemizi temsil eden “869” numarasını kullanmaktadır.

Yerli üretim etiketi alalım. Kullanıcılar olarak da yerli üreticilere destek ve ülkemizin kalkınması adına yerli malı kullanmaya özen gösterelim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu