Güncel Bilgiler

TKDK Başvuruları ve Yüzde 70’e Varan Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kısa adı IPARD olan “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında yatırımlara %70’e varan hibe desteği veriyor.

TKDK hibe desteğini başvuru çağrı ilanları aracılığıyla duyuruyor. Çağrı ilanları kurum web sitesinde ve yerel gazetelerde yayınlanıyor. 2007-2013 ve 2014-2020 dönemlerini kapsayan IPARD programı 42 ilde farklı sektörlere destek verecek şekilde yapılandırılmıştır. Program kapsamında tarımsal işletmelere yönelik olarak süt üretimi, et besiciliği ve yumurta tavukçuluğuna işleme ve pazarlama sektöründe et, süt, meyve sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi kapsamında ise arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitti yetiştiriciliği, yerel ürünler ve el sanatlarıyla, kırsal turizm ve kültür balıkçılığına, ayrıca yenilenebilir enerji tesisleri ve makine parklarına destek veriliyor.

TKDK başvuru çağrı ilanlarına ve desteklerle ilgili her türlü bilgiye il koordinatörlüklerinden ve www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

IPARD programı kapsamında kamu tüzel kişilikler hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla başvuru çağrı ilanında duyurulan tarihler arasında uygun bir projeyle il koordinatörlüklerine başvurabilir. Başvuru sahibi 65 yaş üzerinde olmamalı ve vergi ve sgk prim borcu bulunmamalıdır. Başvuru sahibi yatırımını öncelikle kendi öz kaynakları ile gerçekleştirir. Daha sonra hibe alır. Öz kaynaklarının yetersiz olduğu durumlarda TKDK’nın protokol imzaladığı bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifleri merkez birliğinden uygun koşullarda kredi kullanabilir. Sektörlere göre farklı uygunluk kriterleri aranmakta olup, detaylı bilgiye kurum resmi web sitesi tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

IPARD programından yeni ve mevcut işletmelerde faydalanabilir. Program kapsamında destek verilen sektörler için farklı yatırım limitleri ve kapasiteler söz konusudur. Yatırım limitleri sektörlere göre değişmekte olup;

 • Alt Limit: 5000 €
 • Üst Limit: 3.000.000 €

IPARD programı kapsamında Yapım İşleri, Makine Ekipman alımı, Danışmanlık ve Görünürlük hizmetleri desteklenmektedir. IPARD programı kapsamında başvuru yapmaya karar veren yatırımcılar bir başvuru paketi hazırlamalıdır. Başvuru paketi, başvuru formu ve ekleri, iş planı ve teknik projeden oluşur. Proje ile ilgili tüm belge ve dökümanlar tam ve eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Proje yapım işlerini içeriyorsa ilgili teknik çizimler hazırlanır. Başvuru sahibi ilgili resmi kurumlara başvurarak resmi belgeleri hazırlar. TKDK web sitesi tkdk.gov.tr adresinden teknik proje doldurulur. Planlanan yapım işleri, makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları için teklifler toplanır. Web sitesinden temin edilen başvuru yapılacak yatırıma uygun olan iş planı doldurulur. Başvuru yapmayı planlayan yatırımcılar başvuru paketi hazırlığı aşamasında karşılaştığı soru ve sorunlarla ilgili bilgi almak ve çözüm bulmak için 444 85 35 numaralı TKDK yardım masası hattını arayabilirler.

TKDK başvuru formu web ortamında online olarak doldurulur. Başvuru formu doldurulduktan sonra teknik proje, iş planı, başvuru formu ve ekleri ile birlikte başvuru paketi adı verilen bir dosya hazırlanır. Bir orjinal ve 2 kopya halinde hazırlanan başvuru paketinin her biri ayrı bir klasöre yerleştirilir. Hazırlanan başvuru paketi yatırımın yapılacağı ildeki il koordinatörlüğüne teslim edilir. IPARD programı kapsamında proje sunan başvuru sahipleri yapılan değerlendirmeler sonunda başvurularının uygun bulunması halinde TKDK ile sözleşme imzalamaya hak kazanır.

TKDK Başvuru Yol Haritası

 1. Yatırım yapılması planlanan İL’de uygulanması düşünülen yatırım konusunun, destekleme kapsamında olduğunu doğrulayınız!
 2. Başvuru çağrı rehberi, başvuru paketi içeriği ve diğer bilgilendirme dökümanlarını bilgisayarınıza indiriniz ve detaylı bir şekilde inceleyiniz!
 3. İnşaat işleri için projeleri (mimari statik, elektrik, tesisat, mekanik tesisat vb.) bina bazında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurum web sitesindeki özel poz numaraları kullanılarak metrajlar ile birlikte hazırlayınız!
 4. Mekine ekipman alımları ve/veya İnşaat işleri kapsamındaki formatı TKDK tarafından belirlenen teknik projeyi hazırlayınız!
 5. Yatırım için planlanan inşaat yatırımı, makine, ekipman yatırımı, genel harcamalar (hizmet alımları) ve görünürlük uygun harcamaları için teklif alma kuralları çerçevesinde teklif alınız!
 6. Uygun iş planı formatını bilgisayarınıza indirerek iş planı doldurma rehberine göre hazırlayınız!
 7. Başvuru paketi içeriği kitapçığına uygun olarak resmi belgelerinizi temin edebilirsiniz!
 8. MS word formatındaki taahhütname ve diğer başvuru formu eklerini bilgisayarınıza indiriniz ve doldurunuz!
 9. Başvuru formu, harcama tabloları (A3) ve mevcut varlıklar (A8) ile ilgili eklerin sistemden çıktısını alınız!
 10. MS word, MS exel formatındaki tekliflere ait teknik şartnameler ve yapım işlerinde MS exel formatındaki keşif özetlerini sisteme yükleyiniz!
 11. Başvuru formu, harcama tabloları (A3) ve mevcut varlıklar (A8) ile ilgili eklerin sistemden çıktısını alınız!
 12. Başvuru formu ve ekleri İş Planı ve Teknik Projeden oluşan başvuru paketini oluşturunuz!
 13. Başvuru paketini 1 orjinal 1 kopya olarak her birini ayrı klasöre yerleştirerek ve projeye ait tüm çizimleri elektronik, ortamda hazırlayınız!
 14. Başvuru sahibi ya da yasal temsilcisi tarafından başvuru paketini TKDK İl Koordinatörlüğüne ilan edilen tarihler arasında elden teslim ediniz!

TKDK İlk Koordinatörlüklerinin adreslerine ve telefon numaralarına buradan ulaşabilirsiniz.

TKDK Desteklenen Sektörler

TKDK desteklenen sektörler 5 ana başlık altında toplanmıştır. 101, 103, 201 ve 202, 302 kodları ile 5 başlık altında toplanan desteklenen sektörler aşağıdaki gibidir.

101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

 • 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

 • 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-4 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

201- Tarım-Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri

 • 201-1 Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü

202- LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması

 • 202-0 LEADER Yaklaşımı-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması

302- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

 • 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • 302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • 302-3 Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri
 • 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
 • 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • 302-6 Makine Parkları
 • 302-7 Yenilebilir Enerji Yatırımları

TKDK İPARD Kapsamında Desteklenen İller 2021

TKDK Desteklenen İller

TKDK tarafından verilen hibe ve desteklerden faylanabilen 42 tane il bulunmaktadır. Bu illerde yaşayan çiftçiler desteklenen sektörler için hazırladıkları projeler ile başvurularında teşviklerden faydalanabilirler.

Programın Başlaması ile Birlikte IPARD programı kapsamında verilecek olan destek ve hibelerden yararlanacak olan iller;

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat

TKDK Proje Örnekleri

blank
TKDK Destekli Süt Üretimi Projesi

TKDK destekleri ve hibe ile bir çok işletme kurulmuştur. Aşağıda paylaşılan işletmeler TKDK desteklemeleri ile kurulan işletmelerdir.

 • TKDK’nında desteğiyle, 30 Milyon TL’lik maliyetle kurulan, Sameks Organik Tarım Ürünleri, dondurulmuş meyve-sebze fabrikası MALATYA
 • TKDK’dan aldığı %50 hibe ile Selendi’de Adem Kanyılmaz tarafından hindi çiftliği kuruldu
 • Ağrı’nın ilk Güneş Enerji Santrali (GES) TKDK desteğiyle hayata geçirildi.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun %50 hibe ile desteklediği Çerkeş Et Kombinasının açılışı gerçekleşti.
 • Girişimci Yalçın Erhan, TKDK desteğiyle kurduğu yenilenebilir enerji tesisinde Ağrı Patnos’un elektrik ihtiyacının %13’ünü karşılıyor.
 • Manisa’da 1.5 milyon lira hibe desteği alan Hasan Eryılmaz, meyve-sebze işleme tesisinde 62 kişiye istihdam sağlarken birçok ülkeye de taze meyve-sebze ihracatı gerçekleştiriyor.

TKDK Kırsal Alan Listesi

Nüfusu 20 binden az olan belde ve köyler Kırsal Alan Listesine eklenmiştir. Listeye TKDK Kırsal Alan Listesi linkinden ulaşabilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman açılan exel dosyasında kırsal alan listesine eklenen tüm yerler bulunuyor. Kırsal alan listesinde yer alan bölgelere TKDK tarafından bir çok destek ve hibe sağlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu