Güncel Bilgiler

Muhtarın Görevleri Nelerdir? Madde Madde Muhtarların Görevi

Muhtar, seçim zamanı vatandaşın oyları ile seçilmektedir. Köylere ve mahallelere seçilen muhtarların bazı görevleri bulunuyor. Muhtarların tam olarak görevleri bir çok kişi tarafından merak edilerek araştırılmaktadır. Muhtarın görevleri nelerdir köy veya mahallede yöneticinin görevleri nelerdir muhtar olmanın şartları maddeler halinde nedir ? Madde madde muhtarların görevleri hakkında bilgileri bir araya topladık.

Köy ve mahalle yaşayanları tarafından seçilen muhtarların görev süresi 5 yıldır. Ayrıca muhtarlar köyün yöneticisi sıfatıyla halkın huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için düzeni sağlar. Muhtar kelimesinin anlamı seçilmiş kişidir. Seçilen muhtar köyde veya mahallede vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için çalışmalarını yapar. Köylülerin sorunlarını dinler ve çözüme ulaştırmak için ilgili kurumlar ile iletişime geçer. Muhtar olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında muhtarın görevleri nelerdir sorusu geliyor. Bu yazıda madde madde muhtarın görevlerinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde muhtar nasıl olunur, muhtar olma şartları gibi ayrıntılara yer verdik.

Mahalle ve köyler muhtar ile ihtiyar heyeti tarafından yönetilmektedir. Muhtar, mahallede veya köyde yaşayan vatandaşların katılmasıyla birlikte ihtiyaçları belirler. Mahallelinin yaşam standartlarını yükseltmek için belediye veya diğer kurumlarla iletişime geçerek görüş bildirir ve iş birliği yapar. Belediyeler veya kaymakamlıklar muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunların çözülmesi için gerekli olan gerekli ayni yardım desteğini sağlar. Muhtar ve ihtiyar heyeti alacakları kararlarda vatandaşların ortak isteklerini göz önünde bulundurarak yapılacak olan işlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

Muhtar Nasıl Olunur?

Seçim zamanı bir çok kişi muhtarlığa aday olmak istiyor. Fakat çoğu kişi muhtar olmak için hangi şartların arandığını bilmiyor. Muhtar olabilmek için ilk olarak aşağıda sıralamış olduğumuz muhtar olma şartlarının karşılanması gerekli. Aşağıdaki şartları karşılayanlar muhtar adayı olabilir. Muhtar adayı olmak için herhangi bir kuruma başvurmaya gerek yoktur. Şartlar uyuyorsa seçim günü muhtar oy pusulalarını seçmene ulaştırarak seçime girilebilir. Muhtar oy pusulasında xxx mahallesi muhtar adayı ve ihtiyar meclis üyeleri isimleri yer alır. Muhtar seçimden önce kendi seçmenlerine oy pusulalarını dağıtacağı gibi, seçim sabahı kapalı oy verme yerine de koyabilir. Oy pusulaları beyaz kâğıt olmalıdır. Herhangi bir siyasi parti üzerinden seçime girmezler. Sadece isim soy isim ve azaların isim soy isimlerinin yazılı olduğu beyaz bir kağıt ile seçime girerler.

Köy veya mahallede yaşayanlar tarafından seçilen muhtar, azaları ile birlikte köyün veya mahallenin idari işlerini üstlenmiş olur. Seçilmiş olduğu bölgenin temsilcisi olarak çalışmalarına başlar.

Muhtar Olma Şartları

 • TC vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Muhtar olmak için herhangi bir diploma şartı aranmamaktadır fakat okuma-yazma bilmesi gereklidir.
 • Muhtar olmak isteyen kişinin en az 6 aydır muhtar olmak istediği mahalle veya köyde ikamet etmesi şartı aranmaktadır.
 • 2972 sayılı Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla (Kısıtlı olmamak, Hükümlü olmamak vs) muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir.
 • Yüz kızartıcı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olmak.

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Muhtarlar seçilmelerinden sonra 5 yıl süre ile görev yapar. Bu süre içerisinde bazı görevleri vardır.

Muhtarın görevleri arasında şunlar yer alır:

 • Yeni çıkan kanunlar hakkında köyde yaşayan vatandaşları haberdar eder.
 • Köylülerin yaşamlarını sıkıntısız bir biçimde sürdürebilmesi için düzeni sağlar.
 • Mahallede herhangi bir salgın hastalık ortaya çıkması durumunda ilgili yerleri bilgilendirir.
 • Seçim dönemi yaklaştığı zaman seçmen kağıtlarını vatandaşlara dağıtır.
 • Mahallede herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve yoksul olan vatandaşların yeşil kart alabilmesi için yardımcı olur.
 • Köyde veya mahallede yaşanan herhangi bir olumsuz durumda polis veya jandarma ile bilgi alışverişinde bulunur.
 • Köyde yaşanacak herhangi bir afet durumunda halkı ve ilgili birimleri bilgilendirir.
 • Seçim günü muhtarlığını yapmış olduğu köy veya mahallede seçim kuruluna yardımcı olur.
 • T.C. Kimlik Kartını kaybeden vatandaşların yenisini çıkarabilmesi için gerekli olan belgeleri düzenler ve vatandaşı izleyeceği yol hakkında bilgilendirir.
 • Köy, sokak, cadde girişlerinde bulunan levhaları kontrol ederek sıkıntı oluşması durumunda ilgili yerlere bildirir.
 • Köyde veya mahallede yaşayan kişilere ilmühaber (oturduğu yeri, medeni durumunu vb. bildiren resmi belge) verir.
 • Sandık seçim listelerinin ve askerliği gelen vatandaşların kimlik listelerini askıya çıkarır.
 • Köy veya mahallenin ihtiyacı olan yol, çeşme vb. ihtiyaçları ilgili yerlere bildirir.

Muhtarların Mevzuattan Kaynaklanan Görev, Yetki, Hak ve Sorumlulukları

Köy sınırları içerisinde köylülere ait olan işlerini yapmak ve yaptırmak seçilmiş olan muhtar ve ihtiyar heyetinin görevidir.

 • Hükümetin bildirdiği kanunları halka bildirmek.
 • Köyde dirlik ve düzeni korumak.
 • Salgın ve bulaşıcı hastalık olması durumunda ilgili birimlere günlük haber bildirmek.
 • Köye girip çıkanları takip ederek şüpheli harekette bulunanları karakola bildirmek.
 • Köylünün ırzına, canına veya malına el uzatanları karakola bildirerek gerekli önlemleri almak.

Muhtarın görevleri ikiye ayrılır. Devlet işleri ve köy işleri olarak bu görevler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar Devlet İşleri ve Köy İşleridir. Ayrıntılı bilgi mevzuatta ayrıntılı olarak yer almakta.

Muhtar Maaşı Ne Kadar?

Muhtar maaşlarının ne kadar olacağı 2108 sayılı “Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası” ile düzenlenmiştir. Muhtarlara 4.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda ortaya çıkacak olan miktar maaş olarak ödenir. Muhtarlara ödenen maaşta damga vergisi haricinde herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Muhtar maaşları her ayın 15’inde il özel idareleri tarafından ödenir. Muhtar maaşı 2024 Ocak 328.84 ₺, 2024 Temmuz 2,398.70 ₺ olarak ödenmektedir.

Muhtarlar Nereye Bağlıdır?

Muhtarlar il merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlara bağlı olarak çalışır. Bir çok kurumla iş yapar ve gerekli durumlarda ilgili olan kurumlara bilgi verir. Örnek vermek gerekirse Elazığ’da yaşanmış olan depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Valilik ve diğer ilgili kurumlar muhtarlarla sürekli iletişim halinde olmuşlardır. Muhtarlarda vatandaşların istek ve şikayetlerini ilgili kurumlara iletmişlerdir.

İhtiyar meclisi/heyeti görevleri nelerdir?

Köylerde veya mahallelerde muhtarların başkanlığında çalışırlar. Muhtarın başkanlığında köye yapılması gereken işleri sıraya dizer. Köy muhtarının yapmış olduğu harcamaları denetleme yetkisi vardır. Köylüler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu olarak sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olur. Mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde;

Nüfusu 1 000’e kadar olan köylerde 8
Nüfusu 1 001’den 2000’e kadar olan köylerde 10
Nüfusu 2 000’den fazla olan köylerde 12
Üye seçilir.

Kısaca özetlemek gerekirsek muhtarların görevleri arasındaki en önemli konu muhtarlıkta yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmektir. Köyün gerekli olan sağlık, yol, eğitim, camii, çeşme vb. konularda ilgili kurumlarla iletişime geçerek yok ise yapılması için çalışmak, var ve hasarlı ise hasarını gidermek için iletişime geçmek. Herhangi bir suç teşkil edecek bir durum oluştuğu durumda kolluk kuvvetlerine bilgi vermek. Seçim zamanı seçmen kağıtlarını dağıtmak. Yapılacak olan hizmetleri halka duyurmak. Hükümet tarafından alınmış olan kararları halka bildirmek. Ortaya bulaşıcı hastalık çıkması durumunda ilgili kurumları bilgilendirmek. T.C. kimlik kartı kaybolan vatandaşlara yenisini çıkarmak için gerekli olan belgeyi düzenlemek. Yoksul olan ve çalışmayan vatandaşların yeşilkarttan faydalanabilmesi için gerekenleri yapmak.

Notlar

 • Köy muhtarının almış olduğu kararlar köylülerin faydasına değilse kaymakam alınan kararları bozabilir.
 • Muhtar köy işlerini yaptığı zaman karşı gelen ve kötü söz söyleyenlere Devlet memuruna karşı gelenler gibi ceza uygulanır.
 • İl merkezine bağlı olan köylerde vali, ilçelere bağlı olan köylerde ise kaymakamlar, muhtarın görevini yapmadığı zaman yazılı ihtarda bulunur. Eğer muhtar kanunlarda verilen görevlerini yerine getirmiyorsa , yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu