Memur ve Personel Alımı

Memur Olma Yaş Sınırı 2024 (KPSS)

Memur olmak için gereken şartlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 657 nolu kanuna göre belirlenmektedir. KPSS sınavına girerek memur olmak isteyen kişilerin memur olma yaş sınırını karşılıyor olmaları gerekir. Peki memur olma yaş sınırı kaçtır kpss kaç yaşına kadar girebilir memurlukta kaç yaşındakiler için atama gerçekleşir?

ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu KPPS sınavında her yıl binlerce kişi memur olma hayali kuruyor. Devlet kadrolarına yerleşmek isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında da KPSS yaş sınırı geliyor. Memur alımlarında her kurumun aramış olduğu şartlar farklılık gösterebildiği gibi yaş sınırı da farklılık gösterebilmektedir. Peki memurluk yaş sınırı kaçtır?

KPSS ile Devlet Memuru olmak isteyenler devlet memurluğu yaş sınırı ve kpss yaş sınırı kaç gibi soruların cevaplarını 2024 memur alımlarına tercih yapmadan öğrenebilirsiniz.

Memur Olma Yaş Sınırı Kaçtır?

Her kurum memur alımlarında bazı şartlar aramaktadır. Bu şartlardan birisi de yaş sınırıdır. Bazı kurumlar memur alımlarında aranan şartlar arasında 35 yaş sınırı veya 40 yaşına girmemiş olması gibi şartlar aramaktadır. Fakat bazı devlet kurumları KPSS alımlarında yaş sınırı şartı koymamaktadır. Vatandaşlar hangi kurumun yaş sınırı ile memur aldığını merak ediyor. Özellikle de 40 yaşınını doldurmuş olanlar memur olabilir mi gibi sorular oldukça çok soruluyor. Memur alımlarından önce memurluk yaş sınırını öğrenirseniz KPSS alımlarında tercih yapıp yapamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Bir çok kurum memur alımlarımda 35 veya 40 yaş sınırı koyuyor. Ancak her kurumun memur alımlarında farklı yaş sınırı belirleyebildiğini de söyleyebiliriz.

KPSS Alımlarında Yaş Sınırı Kaçtır?

KPSS alımlarında eğer kurum herhangi bir yaş sınırı belirtmemişse 18 yaşından büyük olan herkes o kadroya yerleşebilir. Eğer kurum memur alımlarından özel şartlar olarak herhangi bir yaş sınırı belirtmişse o yaş sınırını geçmiş olanlar memur kadrosuna yerleşemezler. 657 sayılı kanunun 40. maddesinde genel olarak herhangi bir üst yaş sınırı belirtilmediği için kurum memur alımlarında bu yaş sınırı kendisi belirleyebilir. Eğer kurum herhangi bir yaş şartı aramamış ise 18 yaşından büyük olanlar tercihlerini yapabilir ve atanmaları durumunda memur olabilirler.

40 Yaşında Olanlar KPSS ile Memur Olabilir mi?

Memurluğa girişte yaş sınırı

Memurluk alt yaş sınırı 657 sayılı kanunun 40. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu maddeye göre 18 yaşını tamamlamış olanlar devlet memuru olabilir. Ayrıca bir meslek ve sanat okulunu bitirmiş olanlar ise en az 15 yaşını doldurdukları zaman mahkeme kararı ile yargısal erginlik şartıyla devlet memuru olarak atanabilirler. Yayınlanmış olan KPSS kılavuzunda herhangi bir üst yaş sınırı aranmıyorsa 40 yaş ve üstü olan kişiler de memur olarak atanabilirler. Fakat üst yaş sınırı aranan kadrolara yerleşmeleri mümkün değildir. Eğer kurum memur alımında 35 yaş sınırı koymuşsa 40 yaşındaki kişiler tercih yapıp memur olamazlar.

Memur olma yaşı kaç diye merak edenler için ise kısaca özetlersek 18 yaşını dolduran herkes memur olabilir. Meslek liselerinden mezun olanlar ise 15 yaşından sonra memur olabilirler.

KPSS İle Devlet Memuru Alımlarında Aranan Genel ve Özel Şartlar

Devlet memurluğuna alınacak olan kişilerde aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

Genel Şartlar

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.;Değişik altbent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.

Özel şartlar

 1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

KPSS Yaş Sınırı Olmayan Memurluklar ve Kurumlar

Bazı kurumlar ÖSYM’nin yapmış olduğu KPSS ile memur alımlarında alt yaş sınırı ve üst yaş sınırı gibi şartlar arayabilmektedir. 35 yaş şartı aramayan kurumlar aşağıdadır.

Fakat bazı kurumlar yaş sınırı olmayan meslekler , memur alımları yapmaktadır. İşte o kurumların listesi;

 • Kredi Yurtlar Kurumu 4/B sözleşmeli yurt memuru alımlarında yaş sınır aranmamaktadır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretmen alımlarında herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.
 • Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımlarında herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.
 • Üniversite Hastaneleri tarafından yapılan personel alımlarında yaş sınırı bulunmaz.
 • Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarımda herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.
 • Tarım Bakanlığı sözleşmeli alımlarda yaş sınırı bulunmuyor.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan müezzin, imam ve kuran kursu öğreticileri için yaş şartı aranmamaktadır.
 • Orman Genel Müdürlüğü alımlarında herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır.
 • Devlet kurumlarına işçi alımlarında herhangi bir yaş sınırı aranmamaktadır.

Yukarıdaki kurumlar memur olmak için yaş sınırı aramamaktadır. Fakat KPSS tercih klavuzu yayınlandığı zaman aranan şartlar bölümüne bir göz atarak yaş sınırı var mı yok mu kontrol edebilirsiniz.

KPSS Alımlarında Yaş Şartı Arayan Kurumlar

Bazı kurumlar memur alımları yaş şartı aramaktadır. Yaş şartı arayan kurumları sizler için listeledik.

 • KPSS-A grubu alımlarında memur olmak için yaş sınırı aranmaktadır.
 • Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) yaş şartı aramaktadır.
 • Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvuruda yaş şartı erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmaları ve bayanlar için ise 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Askerliğini yapmayan erkek adayların ise 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
 • Adalet Bakanlığı Zabıt katipliği alımlarında 35 yaş sınırı bulunuyor.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Sağlık bakanlığı alımı var yakında. Umarım memur olma yaş sınırı olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu