Güncel Bilgiler

Kamuda Müdür Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir

Bir kamu görevinde memur olarak çalışan binlerce kişi müdür olma şartları ile ilgili bilgileri edinmek istiyor. Peki kamuda müdür olmak için aranan şartlar nelerdir? Şube müdürü, unvan değişikliği ve görevde yükselme ile ilgili bütün merak edilenlere haberimizde yer verdik. devlette genel müdür ya da üniversitede şube müdürü nasıl olunur ?

Bu konu ile ilgili ilk bilmemiz gereken görevde yükselme yönetmeliğidir.

Görevde Yükselme Nasıl Olur ve 2024 Unvan Değişikliği Yönetmeliği

2024 yılında değişen yönetmelik ile görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

3601 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe göre yeni yönetmeliğine göre bağlantıda belirlenen şartları taşıyor olmanız gerekmektedir.

Bu yönetmelikte kamuda görev yükseltme talebi bulunan memurun belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Bu görevde yükselmenin genel esaslarını şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Öğrenim süresi,
 • Hizmet süresi,
 • Sicil ve disiplin gibi genel şartları karşılamasının yanı sıra
 • Boşalan müdür statüsündeki yerlere yerleşebilmesi için görevde yükselme sınavında başarılı olması gerekmektedir.

Yazının ilerleyen bölümlerinde görevde yükselme sınavı ile ilgili genel bilgileri de sizinle paylaşacağız.

Kamuda – Devlet Kurumlarında Müdür Olma Şartları

Kamuda müdür olmanın en temel şartı unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavına girip başarılı olmaktır. Yazılı ve sözlü olarak iki farklı sınava tabi tutulan adaylardan başarılı olanlar diğer şartları da taşıması halinde boş pozisyonlara yerleştirilirler.

Görevde yükselme sınavını ise hangi kurum kendi bünyesine müdür alacaksa kendi yönetmeliklerine göre belirlemekte ve yapmaktadır. Bazı kurumlar bu sebepten ötürü bazı özel şartları da istemektedirler.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere kamuda müdür olmanın genel şartlar ise; hizmet süresi, kişinin eğitim durumu, sicil ve disiplin şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Memurların Görevde Yükselmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Kamuda müdür olmak için görevde yükselme sınavına girilmesi gerektiğini belirttik peki nedir bu görevde yükselme ve şartları nelerdir;

 1. Öğrenim Süresi: Görevde yükselmenin gerçekleşebilmesi için memurun öğrenim durumu dikkate alınmaktadır. Kendi mezuniyet durumlarına göre yapılan sınava göre hangi mezuniyette hangi görevde yükselirim diye merak ediyorsanız aşağıda örnekleri ile birlikte yazdık.
  1. 4 yıllık  Lisans mezunları: Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Başmühendis, Uzman, Çözümleyici
  2. Yüksek Öğrenim 2 yıllık Ön lisans mezunları: Programcı, Şef, Amir
 2. Hizmet Süresi: 657 sayılı devlet memurları kanununa göre görevde yükselmek için hizmet süresi şartını da sağlamalısınız.
 3. Görevde Yükselme Sınavı: Eğer öğrenim durumunuz ve hizmet süreniz yeterli gereklilikleri yerine getiriyorsa bu sınava girme hakkına sahip olursunuz. Sınav üst derecelerden boş bir kadroya atanmak için yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavlarıdır.
 4. Sicil ve Disiplin: Yine en önemli kriterlerden biri olan sicil ve disiplin puanı ortalaması 3 yıldır görev yapan bir memur için en az 70 olarak düzenlenmiştir.

Bu detaylı bilgilere sahip olduktan sonra bilmemiz gereken en önemli durumda hangi kadroların görevde yükselme sınavına tabi olacaklarıdır.

Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar Hangileridir?

Kamu kurumlarında görevde yükselmeye tabi olan kadrolar ise şunlardır;

 • Yönetim Hizmetleri Grubu; Bu grup olarak şube müdürü, ilçelerde ki yazı işleri müdürü, yine ilçe nüfus müdürü veya şef kadroları,
 • Hukuk Hizmetleri Grubu; Bu grupta ise Hukuk müşaviri kadroları yer almaktadır.
 • Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubu olarak; Uzmanlar, eğitim uzmanı ve sivil savunma uzmanı gibi kadrolar yer almaktadır.
 • Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu
 • İdari Hizmetler Grubu olarak; Genel olarak memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve şoför kadroları,
 • Yardımcı Hizmetleri Grubu olarak;  Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci kadroları görevde yükselemeye tabi kadrolardır.

Kamuda Müdür ve Şube Müdürü Olabilme Şartları 2024

Yukarıda belirttiğimiz yönetmelik gereğince görevde yükselme ve unvan değişikliği sonucunda müdür olabilirsiniz.

Müdür kadrolarına atanacak kişiler;

 • Unvan değişikliği sözlü ve yazılı sınavında başarılı olmak,
 • Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68/ b maddesince belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak şartını sağlamak gereklidir.

maddelerini karşılamak durumundadırlar.

68/B bendindeki şartlar ise; 

 • Görevde yükselme için üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,
 • Memur için görev süresi ve derecesi en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması gerekmektedir.
 • Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması gerekir denilmiştir.
 • Kısacası en az 3 yıl kamuda görev yapıyor olmak ve üst kadroda açık olması ve üst derece kadronun tahsis edildiği görev için aranan niteliklere sahip olunması gereklidir.
 • Ayrıca müdür olabilmek için kanuna göre fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak gereklidir.

Müdür ihtiyacını belirleyen Personel Genel Müdürlüğü boş bulunan unvanlı kadrolara ilan verdikten sonra yapılacak sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, başvuru yeri ve tarihleri belirtilir.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az 2 ay önce ünvan değişikliği sınavı yapılacağını bildirir. Kamuda yükselme için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin ilgili duyurular ve diğer hususlar Bakanlığın veya valiliklerin resmi internet sitelerinde ilan edilir.

Bu genelde Sağlık ve Milli eğitim ile ilgili müdürlük kadrolarına yerleşme ile ilgiliydi. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki birde teknik öğrenim gerektiren müdürlükler vardır. Bunlar için aranan şartlar ise;

Yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az 4 yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak şartını sağlamak gereklidir.

Bu bilgileri edindikten sonra birde yapılacak sınav ile ilgili bir takım hususlardan bahsetmek gerekiyor.

Kamuda Müdür Olma Sınavı

Kamuya Müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak kişilere yazılı ve sözlü sınav yapılır.

Bu sınavlardan başarılı olmaları halinde ise boş yerlere yerleştirilirler. Müdür olma haricindeki diğer görevlere ise görevde yükselme sınavı ile ilgili olarak sadece sözlü sınav yapılmaktadır.

Bu sınavların tarihleri ise kurum tarafından ilan edilmektedir. Son başvuru tarihine kadar adayların başvurması beklenir ve sonra sınav belirlenen tarihte gerçekleştirilir.

Bu sınavlara aday memurlar ve görev süresi yeterli olmayan memurlar katılamazlar. Bu sınavlar ile ilgili bilmeniz gerekenleri ise aşağıda maddeler halinde sıraladık.

Müdür Olmak İçin Yapılan Yazılı ve Sözlü Sınav Hakkında Bilgiler

 • Alınan başvurular sonrasında yapılacak sınav için duyuruda yazılı sınava ilişkin hangi konu başlıkları belirlendiyse o konu başlıklarına yer verilir.
 • İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir.
 • Sınav duyuru ve başvuru tarihlerinde aylıksız yani ücretsiz izinde olan memurlarda başvuruda bulunarak sınava katılabilirler. 
 • Kurum tarafından istenen genel şartları taşımayan memurlara şartı taşımadıkları ve bu sebepten de başvuruların kabul edilmeyeceği bildirilir.
 • Kurumlar tarafından ilan edilen nihai listede ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ilgili mahalli idarenin sınav kuruluna itiraz edilebilir. Mahalli idarenin sınav kuruluna yapılan itirazlar  5 iş günü içinde ilgili sınav kurulunca sonuçlandırılır.
 • Görevde yükselmeye ilişkin yazılı sınava tabi tutmak istenilen personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirmek kurumun görevleri arasındadır.
 • Valiliklere gönderilen sayıların ve niteliklerin belirlendiği listeler birleştirilerek tek liste halinde Kurumun bağlı olduğu Bakanlığa  gönderilir.
 • Yazılı sınavlara katılacaklar listesi kurumun bağlı olduğu Bakanlık tarafından sınavı yapacak kuruma bildirilir.
 • Yazılı sınavı, Kurumun bağlı olduğu Bakanlık tarafından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, (ÖSYM) Milli Eğitim Bakanlığına (MEB),  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne (TODAİE) veya yükseköğretim kurumlarından birine ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.
 • Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir. Unvan değişikliği sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
 • Sözlü sınav ataması yapılacak olan Kurum tarafından yapılır ve mülakat şeklinde gerçekleştirilir.
 • Kamuya şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar memurların girdikleri ve başarılı oldukları yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınava alınır.
 • Bakanlık tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda sınavlar yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
 • Kamuda müdür olmak için yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlar olan unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece ilgili mahalli idarenin kendi personeli başvurabilir.

Sınavdan başarılı olanların atamaları en geç 2 ay içerisinde gerçekleştirilir. Görevde yükselme, unvan değişikliği ve kamuda müdür olma ile ilgili merak ettiğiniz diğer konuları yorumlarda sorabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu